Stacja meteorologiczna

Do monitorowania stanu pogody w Katedrze Radioastronomii wykorzystywana jest stacja meteorologiczna WST7000 firmy IRDAM SA.
Została ona zainstalowana w lipcu 2000 r. Opis instalacji i szczegółową analizę danych zebranych za pomocą tej stacji w latach 2000 – 2008 zawiera raport Weather at TRAO since 2000.

Bieżące wyniki pomiarów ze stacji dostępne są w postaci danych chwilowych oraz wykresów z ostatnich 24 godzin.