Skład Osobowy

Kierownik

dr hab. Andrzej Marecki, prof. UMKtelemail texttel56 611-30-32

Pracownicy naukowo-dydaktyczni

dr hab. Anna Bartkiewicztelemail texttel56 611-30-40
dr hab. Krzysztof Katarzyńskitelemail texttel56 611-30-34
dr hab. Magdalena Kunert-Bajraszewskatelemail texttel56 611-30-35
dr hab. Andrzej Marecki, prof. UMKtelemail texttel56 611-30-32
dr hab. Boudewijn Roukema, prof. UMKtelemail texttel56 611-30-39
prof. dr hab. Marian Szymczaktelemail texttel56 611-30-33

Pracownicy naukowo-techniczni

mgr Roman Feilertelemail texttel56 611-30-48
dr Marcin Gawrońskitelemail texttel56 611-30-12
dr Bartosz Lewtelemail texttel56 611-30-42
dr Paweł Wolaktelemail texttel56 611-30-12

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

mgr Eugeniusz Pazderskitelemail texttel56 611-30-41
mgr Michał Skrzypek
mgr Wojciech Szymańskitelemail texttel56 611-30-46
mgr Anna Wiśniewskatelemail texttel56 611-30-31

Administracja

mgr Emilia Nowakowskatelemail texttel56 611-30-77
mgr Krzysztof Bartkiewicztelemail texttel56 611-30-31
mgr Anna Burzyńskatelemail texttel56 611-30-03

Doktoranci

mgr Maciej Cegłowskitelemail texttel56 611-30-37
mgr Mateusz Olechtelemail texttel56 611-30-37
mgr Bogna Pazderskatelemail text
mgr Carole Roskowinskitelemail texttel56 611-30-37
mgr Rafał Sarniaktelemail texttel56 611-30-38
mgr Aleksandra Wołowskatelemail texttel56 611-30-38

Pracownicy emerytowani